Tipy & rady

Znáte nové dopravní značky?

Autor Makawiel

Když se vydáte na silnici, jistě během své cesty narazíte na celou řadu dopravních značek. Některé jsou notoricky známé, jelikož se používají v podstatě desítky let. Může se však stát, že cestou uvidíte i takové, které vám budou cizí. Jistě půjde o jednu z nových. Jaké to jsou?

Nábřeží

Jedna z těch novějších značek, která se využívá hlavně v městech, a to v oblastech podél řek, nebo jiných vodních toků. Toto dopravní značení upozorňuje na riziko spojené s tím, že konkrétní komunikace může směřovat do nechráněných míst, které jsou v těsné blízkosti vodního toku a kde při neopatrnosti může hrozit pád vozidla.

Výskyt zvířat

Jsou značky z této kategorie, které jistě velmi dobře znáte. A to proto, že jsou hlavně u obcí nebo v lesích velmi časté. Jedná se třeba o symbol:

  • Koně
  • Krávy
  • Jelena

Objevovat se však začala i jedna novinka. A to se symbolem žáby. Označuje úseky, kde mohou tato zvířata překonávat komunikaci. Jedná se o svislé dopravní značky, které mají za cíl upozornit řidiče právě na toto konkrétní riziko, které může v některých případech vést dokonce i ke vzniku nehody.

Emisní zóny

Mluví se o nich stále častěji. A bude jich stále více. Důvodem je snaha o to, aby byla velká města bez smogu. A tak se v řadě metropolí lze setkat s takovými značkami, které upozorňují na to, že zde začíná nebo končí území s určitou emisní zónou. Vjezd do daných oblastí je povolen jenom těm motoristům, kteří předepsané emise splňují.

Bezpečný odstup

Jedná se o kombinaci značek na vozovce a svislého dopravního značení. Dané symboly mají pomoci řidičům v určení toho, zda mají či nemají od vozidla před sebou dostatečný odstup. Díky značkám na vozovce je správné určení podle toho, kolik jich je mezi oběma vozidly vidět. Zde musíme říci, že jde o typ značení, které má řidičům spíše pomoci. Rozhodně se nejedná o nutnost, která by mohla být pokutována.