Tipy & rady

Podepisujete pracovní smlouvu? Na toto hleďte

Autor Makawiel

Ať už se jedná o podpis jakékoliv smlouvy, vždy by mělo být samozřejmostí, že si ji důkladně přečteme. A to platí i o smlouvě pracovní. Společně se podíváme na to, co by měla obsahovat. Primárně je to dostatečná identifikace smluvních stran. Tedy:

  • Zaměstnavatele
  • Zaměstnance

Informace o platu

Velmi důležitá věc. Není nic výjimečného, že se lidé jasně zajímají o tom, za kolik budou pracovat. Cokoliv zazní ústně by mělo být potvrzeno také ve smlouvě. Pokud jste státní zaměstnanec, týkají se vás takzvané platové třídy, které by měly být ve smlouvě jasně definovány – včetně vašeho zařazení. Pokud jste zaměstnancem v soukromém sektoru, platové tabulky se vás netýkají. Zajímejte se o hodinovou, nebo měsíční mzdy. Konkrétní údaje o platových třídách se lze dozvědět například na známém webu Vimvic.cz, který se tímto tématem také zabývá.

Typ a rozsah práce

V každé pracovní smlouvě by mělo být také definováno to, co bude úkolem konkrétního zaměstnance. Tedy co bude dělat. Když se podíváme na to, jaká by měla vlastně mít pracovní smlouva náležitosti, je toto bráno jako naprostý základ. Je vhodné na těchto informacích trvat i proto, aby se nemohlo stávat, že zaměstnanec bude dělat více jiné práce, než té, na kterou byl původně najatý.

Platnost smlouvy

I pracovní smlouva by měla mít svou jasně definovanou platnost. Ta ukazuje na to, jak dlouho bude u zaměstnavatele konkrétní zaměstnanec pracovat a jak dlouho se ho bude týkat platová třída a tedy pobírání výplaty. Existují dvě možnosti, a to:

  • Smlouva na dobu neurčitou
  • Smlouva na dobu určitou

Dále je dobré přihlédnout k tomu, že může existovat ještě takzvaná zkušební doba. Ta je obvykle sjednaná a dobu 3 měsíce a týká se nových zaměstnanců. Ne vždy je ale její sjednání povinností.