Tipy & rady

Jak na dopravní značení profesionálně? Obraťte se na odbornou firmu

Dopravní značení je samozřejmě nedílnou součástí provozu na pozemních komunikacích. Nevyužívá se ale pouze v samotném provozu jako takovém, ale také v rámci řady soukromých prostranství. Dobrým příkladem jsou třeba parkoviště, kde se využívá jak svislého, tak vodorovného značení. Pokud tedy máte nějaké prostranství, které potřebujete opatřit dopravním značením, je potřeba tak učinit v souladu se zákonem. To vám dokáže zajistit odborná firma.

Mnoho podmínek, které je potřeba splnit

Protože v případě dopravního značení je toto upraveno celou řadou právních předpisů, je nutné, aby byly důsledně dodrženy. V opačném případě takové značení neodpovídá platné legislativě. Proto se vždy obraťte na odbornou firmu, která vám je schopna instalaci dopravního značení zajistit. Ať už se jedná o svislé dopravní značení, tedy klasické dopravní značky, nebo značení vodorovné, které se nanáší speciálními barvami na vozovku. Odborná firma je vám schopna zajistit komplexní servis. To v zásadě znamená:

  • Zpracování projektu
  • Vlastní instalaci značení

Taková firma potom musí při vlastní realizaci dodržet veškeré technické normy, které se značením souvisejí. Je vhodné si vybrat v okolí takovou realizační firmu, která už má dlouhodobé zkušenosti v oboru. Vyvarujete se tak zbytečných problémů, které byste museli případně dodatečně řešit. Pokud se instaluje vodorovné dopravní značení, je potřeba zajistit, aby byly použity kvalitní barvy. Většinou firmy nabízejí různé barvy, které se používají dle požadované doby trvanlivosti značení.

Někdy se hodí také pronájem

V určitých případech se může pro instalaci značení hodit pronájem. Platí to zejména v těch situacích, kdy je značení pouze dočasné. Typicky se to týká různých stavebních prací, kdy takové značky mají charakter dočasného omezení provozu. Využívá se potom značek přenosných, které si jednoduše pronajmete na požadovanou dobu.