Tipy & rady

Amortizace – jak se nenechat připravit o tisíce?

Existuje nespočet článků zabývajících se tím, že nejlevnější povinné ručení se nevyplácí. Dalším aspektem, který toto tvrzení potvrzuje je amortizace. Co to vůbec znamená a jak se nenechat zbytečně připravit o tisíce?

Co je to amortizace?

S amortizací se nesetkáte jen u vozidel. V praxi se s ní setkáte v podstatě u každého výrobku, ať už jde o mobilní telefony, notebooky, ledničky nebo televize. Amortizace je vlastně míra opotřebení předmětu – někdy nazývána také jako odpis. Mluvíme-li o vozidlech, jde tedy o postupné snižování jeho hodnoty vlivem fyzického a morálního opotřebení (např. technický pokrok).

Musím hradit část škody sám, jak je to možné?

Můžete se setkat se situací, kdy pojišťovna odmítá proplatit plnou výši škody. Důvodem může být právě amortizace. Takže například při výměně nárazníku v servise s bude pojišťovna zdráhat zaplatit nový, ale bude souhlasit jen s proplacením ceny starého nárazníku. To není moc fér, že? Argument pojišťoven je takový, že díky novému dílu nabývá vozidlo na hodnotě, kterou nemuselo mít před nehodou. Jinými slovy, poškozený se snaží obohatit na úkor takové nehody. S tímto trendem se setkáte jak u povinného ručení, tak i u havarijního pojištění.

Jak se amortizace vozidla počítá?

Důležitými aspekty při výpočtu amortizace je stáří vozidla, najeté kilometry, třída vozidla, a nakonec i jeho skutečný stav. Z těchto parametrů je následně vypočítána technická hodnota vozidla a z ní poté určena míra opotřebení vozidla. Z toho se následně stanový odečet amortizace na materiál (může být od 0 do 50 procent). Výši amortizace samozřejmě také ovlivní značka vozu, stupeň jeho výbavy, typ pohonu apod.

Jak se proti postupům pojišťoven bránit?

Judikatura soudů se často přiklání k tomu, že amortizace by se zejména u povinného ručení vůbec neměla uplatňovat. I nová zákonná úprava (občanský zákoník) se přiklání ke zvýhodnění poškozeného. Pojišťovny by se měly v první řadě řídit zákonem, a ten odečítání opotřebení nijak nezmiňuje. Navíc lze tyto postupy interpretovat jako znevýhodnění slabší strany.

Jak se proti rozhodnutí pojišťovny bránit? Nemějte strach se proti výroku pojišťovny odvolat a pokud ani přezkum nepomůže, můžete své nároky vymáhat soudně. V mnoha případech svou chybu pojišťovny uznají ještě před zahájením soudního řízení a rozdíl ve vyplacené částce doplatí. Některé pojišťovny ale často spoléhají na to, že případný soudní spor by byl pro klienta finančně i časově drahý. Náklady na soudní spor však platí strana, která ho prohrála. V praxi ale tento postup pojišťovnám vychází, přestože u dražších aut může krácení pojistného plněné dosahovat až desetitisíců. My však doporučujeme nenechat se zastrašit a požadovat, co vám právem náleží.